Adel Blank

komedie

Adel Blank is de vrouw des huizes. Samen met haar personeel en haar hond Walter wacht ze op haar dood. De verhoudingen des huizes zijn niet zo simpel als ze in eerste instantie lijken. De personages hebben allerlei vage familiebanden met elkaar. De ene blijkt de dochter te zijn van …, de andere de zoon van … en nog een andere de zus van … .  Zelfs de hond is niet wat het lijkt want hij blijkt de broer van … . De personages wachten op de dood van Adel en op de daaruit voortvloeiende erfenis. Het is voor de toeschouwer aangenaam binnengluren ten huize Adel Blank …

Gino Bauwens

Alex Van Warmerdam

Hilde Verhoeven, Ingrid Daelman, Johan Coignau, Liesbeth De Pelsemaeker, Lieven De Bondt, Tom Jacobs

07 Oct 2017 13 Oct 2017 14 Oct 2017 15 Oct 2017 20 Oct 2017 21 Oct 2017 23 Oct 2017

Praktische info

Contacteer ons